close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 czerwca 2017

  Zabytkowa kopalnia srebra, ołowiu i cynku w Tarnowskich Górach i ich grawitacyjny system odwadniania podziemi są unikatowe w skali światowej. Dlatego też, zaproponowano aby ten obszar dołączył do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, a decyzja ta zostanie podjęta między 2-12 lipca 2017 w Krakowie podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

  Jest to największa i najważniejsza kopalnia cynku, ołowiu i srebra w Polsce posiadająca zintegrowany system zarządzania wodami gruntowymi, największy tego rodzaju na świecie. Produkcja ołowiu w XVI wieku odgrywała kluczową rolę w europejskich hutach srebra i wydobycie cynku w XIX zdominowało dostawy tego ważnego, z punktu widzenia architektury, metalu na świecie. Ta kopalnia i obawy przemysłowe związane z Państwem Pruskim, stały się podstawą niemieckiej rewolucji przemysłowej na Śląsku, i wówczas stworzono system nawadniania dostosowany do dostarczania wody zarówno dla ludności, jak i przemysłu.

   

  System zarządzania górnictwem i wodą został skonstruowany na płaskim i trudnym technicznie terenie, stanowiącym lekko pofałdowany płaskowyż o wysokości 270-300 m n.p.m.(różnica między najwyższym a najniższym punktem jest mniejsza niż 50 m). To niezwykłe, że większość europejskich złóż ołowiu i srebra znajdują się w terenie górzystym, co silnie wpływa na rodzaj stosowanych technik drenażowych. Jednak ten system podziemny obejmuje zagłębie ponad 50 km głównych tuleni odwadniających i 150 km drugorzędnych tuneli i szybów odwadniających. Sieć ta jest uzupełniona o  bezpośrednio połączoną infrastrukturę gospodarki wodnej, zarówno nad, jak i pod ziemią.

   

  To wyjątkowe, łatwo dostępne podziemne dziedzictwo jest utrzymywane przez społeczność konserwatorską, która zapoczątkowała swoją działalność w 1930 roku, nieprzerwanie zaś od 1957 roku. Zobowiązanie to uwidacznia siłę tradycji górniczej obecnej w sercach i kulturze Ślązaków. Nominacja ta pokazuje wsparcie i kontynuację wkładu Polski do ochrony największego podziemnego dziedzictwa górniczego.

   

  Niniejsza BROSZURA (w jęz. angielskim) została przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: