close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • POŚWIADCZENIE DOKUMENTÓW - APOSTILLE

 • Ambasada RP w Wellingtonie uprzejmie informuje, iż Prezydent RP w dniu 15 października 2004r. ratyfikował Konwencję znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961r. (Dz. U. z 2005, Nr 112, poz. 938). Konwencja weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 14 sierpnia 2005r.

   

  Stronami Konwencji jest 86 państw, w tym m.in. Nowa Zelandia, Australia, państwa członkowskie Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Izrael, Federacja Rosyjska. Konwencja ta nakłada na Państwa-Strony wymóg zwolnienia z obowiązku legalizacji dyplomatycznej i konsularnej zagranicznych dokumentów urzędowych, w tym dokumentów sądowych, komorniczych, administracyjnych, aktów notarialnych, jak również dokumentów prywatnych podpisanych przez strony, a następnie poświadczonych urzędowo.

   

  Konwencja nie obejmuje zakresem swojego działania dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, jak również dokumentów administracyjnych, dotyczących bezpośrednio transakcji handlowych lub operacji celnych.

   

  W miejsce legalizacji Konwencja wprowadza jednolite poświadczenie zwane APOSTILLE, dołączane do dokumentu lub umieszczane na samym dokumencie.

  Istotne jest przy tym, że dokument tak poświadczony może być bezpośrednio przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom Państw-Stron Konwencji z pominięciem dalszych legalizacji dokonywanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne.

   

  W związku z powyższym Ambasada RP w Wellingtonie z dniem 14 sierpnia 2005 r. zaprzestała dokonywania legalizacji dokumentów objętych zakresem działania Konwencji.

   

  Pełna lista Państw-Stron Konwencji udostępniona jest na stronie internetowej Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego: http://www.hcch.e-vision.nl/

   

  Strony Konwencji zobowiązane są do wyznaczenia urzędów i instytucji uprawnionych do wydawania Apostille:

   

  - w Polsce jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Dział Legalizacji, 00-580 Warszawa, ul. Szucha 21, tel. + 48 22 523 94 63 lub + 48 22 523 91 28),

   

  - w Nowej Zelandii Departament Spraw Wewnętrznych (NZ DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS) - szczegóły na http://www.dia.govt.nz/Document-authentication

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: