close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • ADOPCJA

 • Ambasada RP w Wellingtonie informuje, iż do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi w zakresie przysposobienia związanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania dziecka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na miejsce zamieszkania w innym państwie są upoważnione następujące instytucje polskie:

   

  1) Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie ul. Nowogrodzka 75;

   

  2) Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 6;

   

  3) Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie ul. Grochowska 194/196.

   

  UWAGA

   

  Jedynie te trzy ośrodki przyjmują wnioski dotyczące adopcji od osób nie będących obywatelami polskimi, które uzyskały rekomendację licencjonowanych przez rząd kraju ich stałego miejsca pobytu organizacji lub ośrodków adopcyjnych.

   

  Podstawa prawna:

   

  - konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego, sporządzona w Hadze dnia 29 maja 1993 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 39, poz. 448 z pózn. zm.),

   

  - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz.1001),

   

  - rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych upoważnionych do współpracy z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami lub ośrodkami adopcyjnymi (Dz.U. z 2004 r., Nr 223, poz.2266).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: