close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 28 lutego 2010

  Weszła w życie umowa między Rządem RP a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme).

  Polsko-nowozelandzka umowa Working Holiday Scheme (WHS) została podpisana 9 maja 2008 r. a weszła w życie 15 lutego 2010r. Program WHS umożliwia polskiej i nowozelandzkiej młodzieży w wieku 18 - 30 lat spędzenie wakacji w NZ lub w Polsce w połączeniu  z legalną pracą zarobkową.

  Umowa stanowi ramy dla współpracy pomiędzy Polską a Nową Zelandią, mającej na celu wspomaganie przepływu osób zamierzających odwiedzić drugie państwo w celach turystycznych. Strona nowozelandzka zaproponowała przyjęcie rozwiązań, które są z powodzeniem stosowane we współpracy z innymi krajami. Nowa Zelandia ma podpisane umowy Working Holiday Scheme z 26 państwami, w tym z 14 państwami europejskimi. Umowa jest jednym z elementów mających na celu wspomaganie przepływu osób pomiędzy Polską a Nową Zelandią, jako zjawiska sprzyjającego różnorodności kulturowej oraz rozwijaniu kontaktów międzyludzkich.

  Umowa stwarza możliwości ułatwień dla obywateli obu krajów, pozwalając na łączenie pobytu wypoczynkowego, pogłębiania znajomości języka i kultury drugiego państwa z możliwością podejmowania pracy zarobkowej, która ma charakter dodatkowy w stosunku do głównego - turystycznego, kulturoznawczego celu pobytu i ma służyć uzupełnieniu środków finansowych.

  Postanowienia umowy mają na celu uproszczenie procedury dopuszczenia obywateli obu krajów do rynku pracy i umożliwienie podejmowania krótkoterminowego zatrudnienia. Aby być uprawnionym do udziału w Programie Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), należy spełniać określone w umowie warunki:

  * turystyczny cel pobytu: podjęcie zatrudnienia ma charakter dodatkowy i nie stanowi głównego celu wizyty;

  * wiek od 18 do 30 lat w dniu złożenia wniosku;

  * posiadanie biletu powrotnego lub środków finansowych wystarczających na jego zakup;

  * posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania; dla uczestników programu typu WHS ustanowiony obecnie przez Nową Zelandię poziom wymaganych środków finansowych jest niższy niż dla innych osób podróżujących do Nowej Zelandii, co odzwierciedla możliwość podjęcia pracy w celu częściowego utrzymania;

  * ubezpieczenie na wypadek choroby i leczenia szpitalnego na okres pobytu, a także spełnienie wymogów zdrowotnych dotyczących wjazdu na terytorium Nowej Zelandii.

  Po wystąpieniu ze stosownym wnioskiem do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego drugiego państwa, zainteresowanemu udziałem w Programie zostanie udzielona wiza oraz zapewniona możliwość podjęcia pracy.  Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający czasową wizę wydaną zgodnie z Umową, będzie mógł przebywać w Nowej Zelandii oraz podejmować płatne zatrudnienie zgodnie z warunkami Umowy przez okres nie dłuższy, niż dwanaście miesięcy od dnia wjazdu do Nowej Zelandii.

  Skutki zawarcia Umowy mają głównie wymiar społeczny: wpłynie ona na pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze i społeczeństwie przez młodych obywateli Nowej Zelandii, a także przybliży kulturę i styl życia w Nowej Zelandii uczestnikom programu z Polski.
  W zakresie skutków gospodarczych i politycznych zawarcie Umowy może przyczynić się do promocji obu krajów i wpłynąć w przyszłości na rozszerzenie współpracy, głównie kulturalnej i gospodarczej. W wymiarze politycznym, umocni bardzo dobre wzajemne relacje między Polską a Nową Zelandią. Polskiej oraz obywateli polskich w Nowej Zelandii.

  Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy chcą wziąć udział w programie proszeni są o aplikowanie poprzez Ambasadę NZ w Warszawie lub online, bezpośrednio na stronach Immigration New Zealand.

  Obywatele Nowej Zelandii zainteresowani programem proszeni są o aplikowanie poprzez Ambasadę RP w Wellington lub inną polską placówkę dyplomatyczno-konsularną na świecie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: