close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 22 lipca 2013

  Tim Groser, minister handlu, minister ds. zmian klimatycznych i wiceminister spraw zagranicznych Nowej Zelandii odwiedził Polskę, gdzie spotkał się z przedstawicielami polityki, odbył seminarium na PISM i wziął udział w światowym forum gospodarczym w Krakowie.

  Minister Groser 15 lipca 2013 r. odwiedził Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, gdzie odbyło się seminarium na temat nowozelandzkiego poglądu na transatlantyckie i transpacyficzne umowy handlowe. Minister podkreślił szczególną aktywność Nowej Zelandii w negocjowaniu regionalnych i dwustronnych umów handlowych. Gość PISM przypomniał też, że jego kraj to pierwsza rozwinięta gospodarka, która podpisała umowę handlową z Chinami, i która jest w trakcie negocjacji podobnej o unii celnej z Rosją, Białorusią i Kazachstanem. Omawiana była także kwestia wielostronnych umów handlowych  TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, między UE i USA) i TPP (Transpacific Partnership, między USA, Nową Zelandią, oraz dziesięcioma krajami Azji i Pacyfiku). Minister Groser jako zwolennik wielostronnego porozumienia o wolnym handlu na poziomie WTO wyraził nadzieję, że sukces tych umów zadziała jako siła napędowa dla negocjacji na forum Światowej Organizacji Handlu.

   

  16 lipca nowozelandzki minister handlu został przyjęty przez polskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalembę. Podczas spotkania ministrowie wymienili się poglądami na temat wyzwań współczesnego rolnictwa, w tym w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska. Zgodzili się, że dynamiczny rozwój zapotrzebowania na żywność w krajach azjatyckich będzie miał w najbliższych latach decydujący wpływ na rozwój rolnictwa państw eksporterów rolnych, w tym krajów unijnych i Nowej Zelandii. Rozmowy dotyczyły także emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie oraz nowozelandzkiej inicjatywy Globalnego Sojuszu Naukowego w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu w sektorze rolnym. 

   

  Minister Tim Groser spotkał się także z wicepremierem i ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim, z którym rozmawiał na temat perspektyw wzajemnej współpracy oraz sytuacji gospodarczej UE, w tym europejskiego sektora energetycznego oraz polskiej energetyki w kontekście unijnym. Ministrowie wymienili też poglądy na temat globalnego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz powstających międzynarodowych bloków gospodarczych.

   

  Głównym celem wizyty Ministra Grosera w Polsce był udział w 16. Forum Głównych Gospodarek ds. Energii i Zmian Klimatu (Major Economies Forum on Energy and Climate), jakie odbyło się w Krakowie 18 lipca. W spotkaniu wzięli udział ministrowie środowiska z ponad 30 krajów świata, w tym przedstawiciele państw z grupy najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, czyli G20. Celem zorganizowanego na UJ spotkania było ułatwienie konstruktywnego dialogu pomiędzy głównymi - rozwiniętymi i rozwijającymi się - gospodarkami, pomoc w utworzeniu przywództwa politycznego koniecznego do osiągnięcia pomyślnych wyników corocznych negocjacji ONZ, a także postęp w poszukiwaniach konkretnych inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć na rzecz wzrostu dostaw czystej energii przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazu cieplarnianego.

  Spotkanie ministrów środowiska w Krakowie było elementem przygotowań do organizowanego w Warszawie w listopadzie szczytu klimatycznego ONZ COP 19. Na nim mają rozpocząć się negocjacje nowego porozumienia klimatycznego, które zastąpi protokół z Kioto po 2020 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: