close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 21 listopada 2018

  "Elektromobilność jest technologią jutra. A my mamy ambicje, aby Polska wniosła swoją cegiełkę do globalnej polityki klimatycznej. Chcemy współkreować światowe trendy, proponując globalne Partnerstwo i doroczne Forum w tym zakresie" - stwierdził sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, prezydent COP24 Michał Kurtyka, prezentując międzynarodowy projekt na rzecz rozwoju elektromobilności.

  Wiceminister Kurtyka przedstawił nową inicjatywę na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu - „Driving Change Together Partnership”. Wiceszef resortu środowiska omówił też treść listu przygotowanego przez niego oraz ministra biznesu i przemysłu Wielkiej Brytanii Richarda Harringtona.

   

  "Analizując tempo światowego wzrostu elektrycznych pojazdów i zdając sobie sprawę z rosnących wymogów dotyczących poprawy jakości powietrza, można oczekiwać, że świat czeka epoka elektryczności w motoryzacji. Chcemy kreować nowe trendy, a nie być tylko ich odbiorcą – powiedział Kurtyka. Dodał, że projekt realizowany wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii to wsparcie tej nowej gałęzi transportu. - Polska Prezydencja COP24 proponuje uczynienie elektromobilności jednym z wiodących tematów Konferencji Stron i ustanowienie globalnego Partnerstwa oraz dorocznego Forum „Driving Change Together”.  Chcemy, aby te działania stały się impulsem w kierunku zapewnienia powszechnej możliwości życia w czystych, przyjaznych mieszkańcom oraz środowisku naturalnemu miastach na całym świecie" - podkreślił.

   

  Prezydent COP24 Michał Kurtyka dodał, że Polska zaczyna mieć doświadczenie w zakresie wdrażania elektromobilności, którym chce się podzielić. W ramach realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został opracowany szereg regulacji, mających na celu popularyzację na krajowych drogach nisko- i zeroemisyjnych pojazdów. W Pakiecie na rzecz Czystego Transportu znalazły się takie dokumenty, jak Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych oraz ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, zawierająca zachęty dla kierowców. Co kluczowe, od 2019 roku rusza również instrument finansowy, wspierający realizację przewidzianych we wspomnianych dokumentach działań - Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

   

  "Opublikowany w zeszłym miesiącu raport IPCC stanowi ostrzeżenie przed skutkami zmian klimatu. Jednak wraz z tym wyzwaniem pojawia się również szansa dla przemysłu. Wielka Brytania stała się światowym liderem pod względem redukcji emisji, jednocześnie rozwijając swoją gospodarkę. Zaledwie kilka tygodni temu odbył się pierwszy na świecie szczyt, mający na celu przyspieszenie globalnych inwestycji w niskoemisyjne technologie i infrastrukturę. Przed zbliżającym się szczytem COP24 Wielka Brytania i Polska wzywają wszystkie kraje do wzmocnienia wysiłków na rzecz przyspieszenia przejścia na niskoemisyjny transport, aby stworzyć czystsze, bardziej ekologiczne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń" – powiedział minister biznesu i przemysłu Wielkiej Brytanii Richard Harrington.

   

  ***
  Partnerstwo na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu „Driving Change Together Partnership” dedykowane jest kwestii zmiany technologicznej i organizacyjnej w stronę transportu zeroemisyjnego. Utrzymanie obecnego tempa rozwoju, w tym rozwoju aglomeracji miejskich i megamiast, przy zachowaniu dotychczasowego modelu transportu oraz dominujących typów napędu i źródeł energii, jest niemożliwe do pogodzenia z promocją zrównoważonego modelu transportu oraz zmniejszeniem uzależnienia od paliw kopalnych. Stąd inicjatywa polskiej Prezydencji, zakładająca ustanowienie sieć partnerstw pomiędzy władzami miast, regionów i państw, a także organizacji pozarządowych, tak aby rozwijać oraz wymieniać się wiedzą na temat rozwoju elektromobilności i przeprowadzenia rewolucji w transporcie na poziomie zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym. Partnerstwo będzie wspierane dorocznym Forum.


  Strony zainteresowane dołączeniem do Partnerstwa na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu „Driving Change Together Partnership”, prosimy o kontakt z panem Filipem Kuśmierskim (filip.kusmierski@mos.gov.pl).

   

  Pobierz dokument tu.

  Tagi: #cop24

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: