close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORTY BIOMETRYCZNE

 • Od 29 czerwca 2009r. wydawane w Polsce paszporty zawierają drugą cechę biometryczną, tj. obok obrazu twarzy, posiadają zapis odcisków palców.

   

  Obowiązek wydawania paszportów biometrycznych nałożyło na kraje członkowskie Unii Europejskiej Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie. Paszporty biometryczne w sposób wiarygodny określają związek pomiędzy dokumentem a jego posiadaczem, dzięki czemu ograniczają przestępczość związaną z kradzieżą tożsamości i fałszerstwami dokumentów.

   

  Każda osoba składająca w punkcie paszportowym wniosek o wydanie paszportu jest zobowiązana do złożenia odcisków dwóch palców, polegającego na przyłożeniu palców do urządzenia elektronicznego (czytnika).

   

  Procedura poboru odcisków palców oraz weryfikacji danych zawartych w paszporcie podczas jego odbioru jest prosta. Odciski palców są kodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji.

   

  UWAGA

   

  Wszystkie paszporty wydane przed 29 czerwca 2009r. - bez względu na ich rodzaj zachowają ważność do terminów w nich określonych (np. paszport wydany w 2000 r. utraci ważność dopiero w 2010 r., paszport wydany w 2007 r. będzie ważny do 2017r.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: